QUY ĐỊNH

CÁC MẶT HÀNG CẤM NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC

QUY ĐỊNH - CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI DỊCH VỤ
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG VÀ KHIẾU NẠI NGƯỜI BÁN KHI GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG NGOÀI
QUY ĐỔI TÍNH PHÍ VỚI MẶT HÀNG CỒNG KỀNH
Chính sách hàng Lưu kho Hàng hóa (Áp dụng từ ngày 05/08/2020 )
Chính sách đơn hàng kí gửi ( shipho ) cho khách hàng